duurzame flexibilisering

FLEXIBILISERING WORDT DE NORM

maar wel in duurzame vorm

Waarom duurzame flexibilisering?

Hoewel niet iedereen het een prettige gedachte vindt, komen er steeds meer signalen dat de toekomstige arbeidsorganisatie niet meer zonder flexibilisering kan. Naar de toekomst toe lijkt het beter het thema flexibiliteit te omarmen. Om er vervolgens aan te werken dat flexibiliteit goed, lees duurzaam, wordt ingevuld. Toch staat dit in contrast met de vele instituties die ten behoeve van de traditionele ‘lifetime’ organisaties nog bestaan. De discussie over flexibilisering spitst zich vooral toe op het onderscheid tussen ‘slechte’ en ‘goede’ flexibiliteit.
In zijn artikel doet Ben Jansen, CEO van Déhora, een voorzet bij het ‘handen en voeten’ geven aan het begrip duurzame flexibilisering.